Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
De Stichting Bèta Plus stelt zich ten doel om de wetenschapsbeoefening in de natuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam te bevorderen. Bèta Plus wil dit bereiken door het vestigen van bijzondere leerstoelen bij de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Bèta Plus is sinds 1987 bevoegd om bijzon­dere leerstoelen in te stellen en houdt momenteel 25 leerstoelen in stand. Aan de leerstoelen zijn leeropdrachten verbonden op het ge­bied van de wis­kunde, natuurkunde, sterrenkunde, scheikunde, biologie, aardwetenschappen en informatica.

Leerstoelen

Stichting Bèta Plus beschouwt de onder zijn gezag geplaatste leerstoelen als het resultaat van een zorgvul­dig opgebouwde, langjarige onder­zoekssamenwerking met kennisinstellingen en bedrijven. Aan deze instituten of bedrijven zijn doorgaans meerdere onder­zoeksgroepen verbonden, waar gereputeerde onderzoekers met een wetenschappelijke achter­grond en interesse werkzaam zijn die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek en onderwijs van de UvA.

Modelreglement

Het Modelreglement Bijzondere Leerstoelen van de UvA bepaalt dat een bijzondere leerstoel onder toezicht staat van een College van Curatoren (kortweg curatorium). Informatie over de rol van curatoria en de procedures rond het instellen van bijzondere leerstoelen en benoeming van bijzonder hoogleraren, is opgenomen in de brochure 'De benoeming van bijzonder hoogleraren vanwege de Stichting Bèta Plus - Informatie voor leden van curatoria.'

Naast het universitaire beleid zijn van toepassing de Statuten van de Stichting en het daarbij behorende Huishoudelijk Reglement.

Download hier de documenten