Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Bij de leerstoel Industrial Sustainable Chemistry ligt de focus op het ontwikkelen van nieuwe chemische processen die een circulaire economie mogelijk maken. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar alternatieven voor fossiele grondstoffen zoals biomassa en CO2 voor de productie van kunststoffen. Zo worden duurzame ontwikkeling en productie van energie en chemicaliën met elkaar verbonden.
Leerstoelhouder: Prof. dr. G.J. Gruter
Hoofdwerkgever: Avantium Holding BV
Benoemingsperiode: 01-11-2021 tot 1-11-2026
   
Curatorium Benoemd namens
Prof. dr. M. Haring CvB
Prof. dr. J. Reek Faculteit FNWI
Dr. M.A. (Tati) Fernández Ibáñez Stichting B+
Contactpersoon Peter Bolhuis

Hoogleraar Gert-Jan Gruter richt zijn vizier met name op polymeren (plastics) met potentieel voor grootschalige toepassing. Zijn groep is actief in projecten rond bioraffinage en de vervaardiging van monomeren uit biomassa en uit CO2 - de enige twee alternatieve grondstoffen voor het maken van polymeren. Daarbij is katalyse van cruciaal belang voor efficiënte en grootschalige chemische processen, waarbij katalysatoren bij voorkeur uit niet-schaarse, goedkope en niet-toxische materialen moeten bestaan.

Daarnaast wordt onderzocht hoe duurzaam opgewekte, 'groene' elektriciteit efficiënt is te gebruiken voor nieuwe chemische conversies, met name van CO2.

De ambitie is daarbij niet alleen dat de nieuwe polymeren qua prijs en prestaties kunnen concurreren met fossiele alternatieven. Ze moeten ook onderscheidend zijn in een "ontwerpparameter" die traditioneel niet erg belangrijk wordt geacht: hun lot in de natuur. Waar traditionele plastics vele eeuwen persisteren, zullen toekomstige polymeren veel beter biologisch afbreekbaar moeten zijn.

Zie bijvoorbeeld:

  • E. Schuler, P.A. Ermolich, N.R. Shiju, G.-J.M. Gruter ChemSusChem 2021, 14, 1517– 1523 Monomers from CO2: Superbases as Catalysts for Formate-to-Oxalate Coupling. doi.org/10.1002/cssc.202002725
  • M.A. Murcia Valderrama, R.-J. van Putten, G.-J. M. Gruter ACS Appl. Polym. Mater. 2020, 2, 2706−2718. PLGA Barrier Materials from CO2. The influence of Lactide Comonomer on Glycolic Acid Polyesters. doi.org/10.1021/acsapm.0c00315.

Aandacht voor niet-technologische aspecten

De groep heeft ook aandacht voor synthetische microvezels die in het milieu terechtkomen, met name als gevolg van textielslijtage bij het wassen van kleding. Om zicht te krijgen op hun vorm, hoeveelheid, verspreiding, en de langetermijneffecten op al het leven, ontwikkelt Gruter in samenwerking met Heather Leslie van de VU een nieuwe, specifieke methode voor het kwantificeren van polyester microvezels in zeewater en sediment.

Daarnaast is Gruter zich ervan bewust dat de transitie naar een circulaire economie ook bijzondere aandacht vraagt voor "niet-technologische" aspecten. Hij zet zich in om sector-overstijgende samenwerkingsverbanden te ontwikkelen waarin technologische ontwikkeling wordt verbonden met aspecten als communicatie, ecologie, en (milieu)psychologie.

Hij hoopt met name methoden en instrumenten voor marketing- en communicatie te kunnen identificeren die kunnen helpen om de 'sense of urgency' bij consumenten te vergroten en de overgang naar de circulaire economie te versnellen.

Zie bijvoorbeeld:

  • Zwicker, M.V.; Brick, C.; Gruter, G.M.; van Harreveld, F. (Not) Doing the Right Things for the Wrong Reasons: An Investigation of Consumer Attitudes, Perceptions, and Willingness to Pay for Bio-Based Plastics. Sustainability 2021, 13(12), 6819; DOI: 10.3390/su13126819
Prof. dr. G.J.M. (Gert-Jan) Gruter

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences