Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.
Leerstoelhouder: Prof. dr. Somaya Ben Allouch
Hoofdwerkgever: HvA
Benoemingsperiode: 01-01-2021 tot 01-01-2026
   
Curatorium Benoemd namens
Prof. dr. Ivana Išgum (AMC) CvB
Prof. dr. Marcel Worring Faculteit FNWI
Prof. dr. Paul Groth Stichting B+
Drs. Frank Kresin (HvA) Namens HvA
Contactpersoon  Maarten de Rijke

Over de leerstoel

Ben Allouch is een vooraanstaand expert op het grensvlak van ubiquitous computing, human-computer interaction en gezondheid. In haar onderzoek focust ze op de interactie tussen mens en systeem; de ontwikkeling, het gebruik en de evaluatie van digitale technologieën in zorg en welzijn; en informatie- en communicatietechnologieën in het dagelijks leven.

Mens-systeem-interactie

Kunstmatige agents, robotachtige bedienden, interactie via virtual reality en augmented reality worden zowel in onderzoekslaboratoria als commerciële omgevingen steeds verder ontwikkeld. Tegelijkertijd leiden maatschappelijke en economische ontwikkelingen tot grote uitdagingen binnen de domeinen gezondheid en welzijn. De belangstelling voor en de impact van informatie- en communicatietechnologieën nemen dan ook in rap tempo toe en mens-technologie-interactie zal in de toekomst een sleutelrol gaan spelen in het alledaagse leven. Succesvolle integratie van systemen die dat mogelijk maken, vereist een kritische blik op en diepgaand inzicht in de ontwikkeling, het gebruik, de implementatie en de evaluatie van mens-systeem-interactie. Ben Allouch gaat zich hier in haar onderzoek nader op richten, binnen de toepassingsdomeinen gezondheid en welzijn.

Samenwerking UvA en HvA

Als bijzonder hoogleraar vervult Ben Allouch een brugfunctie tussen UvA en HvA. De leerstoel wordt ingebed in het Instituut voor Informatica van de UvA, waar verschillende groepen onderzoek doen naar intelligente data-engineering, intelligente sensorinformatiesystemen en systemen en netwerken. Ook sluit Ben Allouchs onderzoek naadloos aan bij het onderzoeksthema AI Technology for People, waarin de UvA samen optrekt met onder meer Amsterdam UMC, Centrum Wiskunde & Informatica, gemeente Amsterdam, NKI, VU en HvA. Aan de HvA is het onderzoek naar mens-systeem-interactie met een specifieke focus op gezondheid en welzijn gecentreerd in de onderzoeksgroep 'Digital Life' van de Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie en in verschillende onderwijsprogramma’s zoals software engineering, technische informatica, game development en toegepaste artificiële intelligentie.

Als lector aan de HvA en bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Ben Allouch interdisciplinaire samenwerkingsprojecten tussen beide instellingen opzetten en mogelijk ook gezamenlijke onderwijsprogramma's ontwikkelen. Dit sluit ook aan bij het Applied Artificial Intelligence Centre van de HvA, waarin de HvA nauw samenwerkt met andere Amsterdamse kennisinstellingen, waaronder de UvA, en de gemeente Amsterdam.

Aan de UvA zal Ben Allouch betrokken zijn bij het onderwijs aan bachelor- en masterstudenten Information Studies en Artificial Intelligence. Zo kunnen studenten van de UvA hun kennis van AI gaan toepassen in onderzoeksprojecten van de HvA, in een real-life context binnen projecten gericht op zorg en welzijn.